OC dla księgowego

Czy obowiązkowe jest ubezpieczenie OC dla księgowego?

W dzisiejszych czasach, coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia biznesu jest odpowiednie zarządzanie finansami oraz księgowością. Właśnie dlatego, wielu przedsiębiorców korzysta z usług profesjonalnych księgowych, którzy pomagają w utrzymaniu porządku w firmowych dokumentach i rozliczeniach podatkowych. Jak każdy zawód, również praca księgowego niesie za sobą pewne ryzyka zawodowe. Czy jednak obowiązkowe jest ubezpieczenie OC dla księgowego? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w dalszej części tego artykułu.

Co to jest ubezpieczenie OC dla księgowego?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) dla księgowego to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni jego interesy zawodowe oraz finansowe w przypadku wystąpienia roszczeń ze strony klientów czy innych stron trzecich. Ubezpieczenie to pokrywa koszty ewentualnych odszkodowań wynikających z błędów popełnionych przez księgowego podczas wykonywania swojej pracy.

Polisa OC dla księgowego może być dobrowolna lub obowiązkowa – wszystko zależy od przepisów prawa i rodzaju wykonywanej działalności. Warto jednak pamiętać, że posiadanie takiego ubezpieczenia może przynieść wiele korzyści zarówno dla księgowego, jak i jego klientów.

Jakie ryzyka pokrywa ubezpieczenie OC w zawodzie księgowego?

W dzisiejszych czasach, coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC w zawodzie księgowego ma na celu zabezpieczenie finansowe przed następującymi ryzykami:

 • Błędne rozliczenia podatkowe – jeśli księgowy źle obliczy wysokość należnego podatku lub nie uwzględni wszystkich ulg i odliczeń, klient może ponieść straty finansowe.
 • Nieprawidłowo sporządzone dokumenty – błędnie przygotowane sprawozdania finansowe czy faktury mogą skutkować karami finansowymi dla klienta.
 • Niewłaściwe doradztwo – jeśli księgowy udzieli złych rad dotyczących inwestycji czy optymalizacji kosztów, może to prowadzić do poważnych problemów finansowych dla przedsiębiorstwa.
 • Naruszenie tajemnicy zawodowej – ujawnienie poufnych informacji na temat klienta może narazić go na szkody majątkowe oraz utratę reputacji.

Wszystkie te ryzyka są pokrywane przez polisę OC, która gwarantuje wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia roszczeń ze strony poszkodowanych.

Przypadki, w których ubezpieczenie OC dla księgowego jest wymagane

Chociaż ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe dla wszystkich księgowych, istnieją pewne przypadki, w których polisa jest wymagana przez przepisy prawa. Są to między innymi sytuacje, gdy:

 • Księgowy prowadzi biuro rachunkowe – zgodnie z ustawą o rachunkowości, właściciele biur rachunkowych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 200 tys. zł.
 • Księgowy wykonuje usługi na rzecz spółek giełdowych – w takim przypadku obowiązek posiadania polisy OC wynika z przepisów regulujących działalność
  na rynku kapitałowym.
 • Księgowy świadczy usługi audytorskie – audytorzy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

W pozostałych przypadkach decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia OC pozostaje w gestii samego księgowego lub jego klientów.

Korzyści płynące z posiadania polisy OC przez księgowych


Mimo że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe dla każdego księgowego, warto rozważyć jego zawarcie ze względu na szereg korzyści, takich jak:

 • Ochrona majątkowa – polisa OC zabezpiecza przedsiębiorstwo księgowego oraz jego klientów przed ewentualnymi stratami finansowymi wynikającymi z błędów zawodowych.
 • Wiarygodność wobec klientów – posiadanie ubezpieczenia OC świadczy o profesjonalizmie i odpowiedzialności księgowego, co może przyczynić się do zdobycia zaufania potencjalnych klientów.
 • Spokój ducha – dzięki ubezpieczeniu OC, księgowy może skupić się na wykonywaniu swojej pracy bez obaw o ewentualne roszczenia ze strony poszkodowanych.
 • Łatwiejsze uzyskanie kontraktów – niektóre firmy wymagają od swoich dostawców usług księgowych posiadania polisy OC jako warunku współpracy.

Podsumowując, choć ubezpieczenie OC dla księgowego nie jest obowiązkowe we wszystkich przypadkach, warto rozważyć jego zawarcie ze względu na liczne korzyści płynące z posiadania takiej polisy.