Wyświetlanie 2 rezultat(ów)
Ubezpieczenie OC lekarzy

Jakie świadczenia ma ubezpieczenie OC lekarzy?

Zawarte w ubezpieczeniu OC lekarskim świadczenia obejmują ochronę prawną wynikającą z odpowiedzialności cywilnej lekarza. Lekarz jest chroniony w przypadku szkód, które wyrządził swoim pacjentom podczas prowadzenia leczenia. Ubezpieczona jest także jego rodzina oraz osoby, które pracują w jego gabinecie. Świadczenia z ubezpieczenia OC lekarskiego obejmują również koszty obrony prawnej w przypadku roszczeń odszkodowawczych.

Ubezpieczenie OC lekarzy

O ubezpieczeniu OC lekarzy

Lekarze są jedną z najważniejszych grup zawodowych w społeczeństwie. Służą swoim pacjentom i pomagają im w trudnych chwilach. Niestety, lekarze często są narażeni na ryzyko zawodowe, które może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Dlatego też lekarze muszą mieć odpowiednie ubezpieczenie OC, które chroni ich przed ryzykiem finansowym.